Nito vil ha utval for industriskaping

— Norsk prosessindustri slit. Politikarane er ikkje i stand til ågjera det rette. Nå vil me ingeniørar på banen, seier Nito-tillitsvald Terje Friestad til Aftenbladet.