Pensjonistene får samme lønnsvekst som andre

Pensjonistene er for framtiden sikret samme lønnsutvikling som yrkesaktive grupper i samfunnet. Etterslepet fra i fjor på 572 millioner kroner blir kompensert.