Avholdsfolket glad for dyrere rusbrus

Avholdsbevegelsen er fornøyd med at avgiften på rusbrus blir økt fra nyttår, og mener dette ikke er i strid med EØS-avtalen.