Oljefondet vokser, men fortsatt negativ avkastning

Oljefondet vokser igjen, i norske kroner. Men målt i utenlandsk valuta er avkastningen negativ.