Samarbeidet om ny data-løsning

Idé-entreprenørhuset Melvær & Lien har laget et program som skal skal brukes til å sette sammen store dokumenter som anbud og konsesjonssøknader.