Rettssak mot Handels­banken: – Det har vært direkte helse­farlig

– Handelsbanken i Stavanger har tatt seg til rette overfor meg, og fratatt meg store verdier. Bankens forretningsdrift er sterkt kritikkverdig, og det skal jeg dokumentere i denne rettssaken, sa Ingrid Ottesen i Sør-Rogaland tingrett mandag.

Ingrid Ottesen er ikke utdannet jurist, men hennes økonomiske situasjon gjør at hun vil føre saken selv.
Publisert: Publisert:

Det ligger an til en skikkelig oppvask når Acta-dømte Fred A. Ingebrigtsen sin fraseparerte kone Ingrid Ottesen har stevnet Handelsbanken for retten og gjør krav om rundt 30 millioner kroner.

Hun vil forsøke å dokumentere at Handelsbanken i Stavanger behandlet henne så dårlig at banken både må ettergi gjeld og kompensere for hennes økonomiske tap.

– Egentlig betyr ikke det økonomiske noe for meg. Jeg fikk et tilbud om et økonomisk oppgjør nå før rettssaken. Men banken er ikke villig til å innrømme at de gjorde en feil, og det aksepterer jeg ikke, sier Ingrid Ottesen til Aftenbladet/E24.

Hun vil ikke at dette skal skje med noen andre.

– Det har vært noen knalltøffe år. Det har vært direkte helsefarlig.

Les også

Ingrid Ottesen møter Handelsbanken i retten

Det er advokat Henning Harborg i advokatfirma Thommessen som er Handelsbankens advokat i tingretten.

Fører saken selv

Ingrid Ottesen er ikke utdannet jurist.

– Min økonomiske situasjon gjør at jeg skal føre denne saken selv, uten advokat, sa hun da rettssaken startet.

Hun har i dag en gjeld på ca. 20 millioner kroner til Handelsbanken. Hun er daglig leder i selskapet Bjørnson Organisasjonspsykologene og tjener ca. én million kroner. Hun har ikke ligningsformue.

Rettssaken, som startet mandag og som skal vare i åtte dager, gjelder først og fremst en forliksavtale som Ingrid Ottesen og Fred Ingebrigsten gjorde med Handelsbanken i 2011. Ottesen mener at avtalen er så urimelig at den bør settes til side eller endres. Det juridiske grunnlaget mener hun er Avtalelovens paragraf 36. Det er en unntaksregel i avtaleloven som sier at en avtale helt eller delvis kan settes til side eller endres dersom det vil virke «urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende».

Det skal møtes flere vitner inkludert Fred Ingebrigtsen, som nå er ferdig med soningen, og nåværende og tidligere banksjefer i Handelsbanken.

Tingrettsdommer Monica Furustøl og meddommer Kjell Morten Jekteberg skal dømme i saken mellom Ingrid Ottesen og Handelsbanken.

Ville unngå rettssak

– Jeg har gjort alt som står i mitt makt for å unngå en rettssak, men det har jeg ikke lyktes med, og derfor står vi her i dag, sa Ottesen i sin innledning til tingretten.

Hun fortalte kort om sjokket og kaoset rundt fengslingen og rettssaken mot sin daværende ektemann Fred A. Ingebrigtsen tilbake i 2008.

– Men dette handler verken om Acta-saken eller min personlige belastning. Det handler om Handelsbankens dårlige behandling av meg som kunde.

Ottesen sa for øvrig at hun foretrekker å omtales som separert, og ikke som ekskone.

Et sentralt poeng for henne er at hun som en ikke-profesjonell og «svak» part nærmest ble overkjørt at banken både før og etter at forliksavtalen ble inngått i 2011.

Hun trakk fram det hun mener er nye opplysninger og som underbygger at forliket er urimelig.

Krangel om eiendom

Ekteparet Ingebrigtsen/Ottesen eide en prakteiendom i Spania da Acta-skandalen sprakk. Ottesen er svært kritisk til hva som skjedde med salget av denne eiendommen som var verdsatt til over 71 millioner kroner. Høsten 2009 ble det underskrevet en salgsavtale med Johs. Lunde om å kjøpe eiendommen for rundt 70 millioner kroner. Salget ble aldri gjennomført, og Lunde ble slått konkurs i 2011. I dag er det IKM-gründer Ståle Kyllingstad som eier stedet etter å ha kjøpt det for 40 millioner kroner i 2013.

Hun var også opptatt av en såkalt forward-kontrakt som hun underskrev i 2007. Det er en type kontrakt der man inngår et veddemål om den framtidige aksjekursen. I hennes tilfelle forpliktet hun seg til å kjøpe Acta-aksjer for 30 millioner kroner til en bestemt pris per aksje tre måneder fram i tid. Dersom aksjekursen faller, taper man på en slik kontrakt, mens man får en gevinst når kursen øker. Men Acta-kursen falt som en stein, og Ottesen tapte rundt 20 millioner kroner.

Ett eksempel

– Dette er ett eksempel på at banken tok seg til rette overfor meg, og at det fikk svært alvorlige konsekvenser. Forward-kontrakten ble forlenget to ganger, og det skjedde helt uten at banken var i kontakt med meg.

Ottesen mener også at banken gjorde flere formelle feil, inkludert at banken unnlot å informere henne grundig nok da forward-kontrakten ble opprettet.

Det er advokat Henning Harborg hos advokatfirma Thommesen som er Handelsbankens advokat.

Hans åpningsforedrag starter tirsdag morgen. Han sier til Aftenbladet/E24 at Ottesens økonomiske krav totalt er på rundt 30 millioner kroner.

I sluttinnlegget sitt skriver han dette:

«Ottesen og Ingebrigtsens advokater estimerte forlikets totale økonomiske verdi til mellom 60 og 100 millioner, og har ved flere anledninger uttrykt overfor pressen at de var svært fornøyde med forliket. Etter bankens syn er det ingenting ved «avtalens innhold» som tilsier at forliksavtalen kan revideres, jf. avtaleloven § 36».

Publisert: