• Sandnes Sparebank søker om 350 millioner kroner i kjernekapital. Ove Heimsvik

Sender søknad om 350 millioner til finansfondet

Sandnes Sparebank sender tirsdag søknad til Statens finansfond om tilførsel av kjernekapital på inntil 350 millioner kroner.