Disse har søkt om penger fra finansfondet

Norske banker har søkt om totalt 6,7 milliarder kroner fra Statens finansfond. Flere lokale sparebanker er blant dem.