Bøndene krever 2,2 milliarder

Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag krever 2,2 milliarder kroner i økt inntektsramme i årets jordbruksoppgjør.