EU vil harmonisere prisene for mobildata

EU-kommisjonen arbeider for å få satt tak på prisene for datakommunikasjon med mobilen. Målet skal være å få regler som tilsvarer pristaket for talekommunikasjon, som ble innført i fjor.