Sykemeldte skal raskere tilbake i jobb

Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven skal sikre tidlig og tett oppfølging av sykemeldte.