Sveriges økonomi i vekst igjen

Sveriges økonomi er i vekst igjen, men arbeidsløsheten stiger likevel.