• Scanpix

Det beste landet å jobbe i

Akkurat nå er Norge det beste landet å arbeide i verden.