• Tommy Ellingsen

Boligskader koster forsikringsselskapene mer

Andelen premieinntekter som utbetales som boligskadeerstatninger øker. Det viser ferske takk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).