• Eivind Aarre

AUF jubler for lærlingekrav

Det kan bli lettere å få lærlingeplass i statlig eide bedrifter i Rogaland i framtiden.