Kraftig vekst i Stavanger

Ingen byer i landet har en så kraftig vekst i antall hotellsenger som Stavanger.