Studiestøtten følger ikke velstandsveksten

Tror du at studenter har det bedre nå enn før? I dag dekker Lånekassen bare halvparten av forbruket, mot nesten 90 prosent på 1970-tallet.