SFT gir utslippstillatelse for boring på Snøhvit

Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt det SFT selv kaller strenge utslippskrav til Statoils boring på Snøhvitfeltet i Barentshavet.