Flertall for hovedtrekkene i skolemeldingen

Regjeringen får flertall for hovedtrekkene i skolemeldingen med hjelp av Fremskrittspartiet. Men forslaget om å skille klart mellom hvilke fag i videregående som fører til henholdsvis studie— og yrkeskompetanse, møtte sterk motstand i utdanningskomiteen.