Tettere kontroll av strømprodusenter

NVE og Konkurransetilsynet vil ha en tettere kontroll med produsentene av strøm i Norge, for å forhindre misbruk av markedsmakt.