Fotballinje i medvind

Det finnes elever ved Bryne videregående skole som har lagt mer ileksearbeidet enn det Erik «Myggen» Mykland i sin tid gjorde, menfå har blitt like suverene på fotballbanen.