Tre skoler bryter regler om lærerårsverk

Tre skoler har fått anmerkning fordi de har ansatt for få lærere, mens elleve skoler skal undersøkes nærmere. Det viser en landsomfattende tilsynsrapport fra fylkesmennene.