Tvang gjennom Rosenberg-rabatt

Etter at avtalen om kjøp av Rosenberg Verft ble inngått i desember,ble flere ugunstige forhold avdekket. Prisen ble kuttet med minst20 prosent.