Mest bensin for lønnen i Norge

I Europa er det bare danskene som får mer bensin for lønnen ennnordmenn.