Helikopteroppgjøret i havn

Helikoptertransporten ut til plattformene i Nordsjøen blir ikke rammet av arbeidskonflikt i år.