Strengere for meklerne

Regelverket for eiendomsmeklere skjerpes på flere punkter.