Skuffa sjømann

Han er både bitter og skuffa på leiinga i Fjord Line. Men tillitsmannen nektar å gi opp livet til sjøs. Nå strøymer det på med nye jobbtilbod.