- Urealistisk med utenlandske kraftoppkjøpere

Lyse-sjefen kritiserer sin bransjeorganisasjon for ikke å ta hensyntil at politikerne avviser utenlandske kraftoppkjøpere.