• Thomas Førde.

Vokser i Rogaland og utlandet

Vetco Aibel skal ansette 100 nye ingeniører i Rogaland i løpet av året. Mange av dem skal inn i et seksetasjers nybygg på Forus. I tillegg vil offshoreleverandøren bli stor utenlands.