- Topris-systemet for strøm er vurdert og forkastet før

Toprissystem på strøm er en glimrende løsning som neppe lar seg gjennomføre nå, mener Lyse.