Tvungen lønnsnemnd mest sannsynlig utfall

En tvungen lønnsnemnd er det mest sannsynlige utfallet nårriggkonflikten trappes kraftig opp. Stemningen mellom NorgesRederiforbund og Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) er påfrysepunktet.