Økt kraftimport hittil i år

Til og med tredje kvartal i år har det både blitt produsert, importert og brukt mer el-kraft enn i samme periode i fjor, viser tall fra Statnett.