Frykter plattformer som sliter seg

Siden 1990 har Petroleumstilsynet registrert nesten 40 tilfeller av at flyterigger har mistet vitale deler av ankerfestet. Nå ber tilsynet næringen skjerpe seg.