Dytte, løfte, dra

Langtidsledige trenger ofte et ekstra dytt for å komme tilbake til arbeidslivet. Noen ganger må det også løft og drahjelp til.