Ingen viker i Troll-striden

Motpolene er tilsynelatende like selvsikre i milliardstriden om Troll.