Flere ansatte i oljeselskapene

Oljeselskapene har 640 flere ansatte i Rogaland nå enn for ett år siden.