Mer nøkternt i Rogaland

Realisme og nøkternhet er i ferd med å breseg hos både husselgere og kjøpere i Stavanger og påNord-Jæren.