Regjeringen vil bygge ut Kvitebjørn og Grane

Regjeringen går inn for å bygge ut Kvitebjørn og Grane. Dersom planene blir vedtatt i Stortinget, blir 15.000 årsverk i leverandørindustrien sikret.