Åsgard setter fart på Kristiansund

Aktiviteten på Åsgard-feltet og ringvirkningene av den 16. konsesjonsrunden vil sette fart på Kristiansund som Midt-Norges oljehovedstad.