Over 100 dispensasjonssøknader til NHO

Over 100 NHO-bedrifter hadde inntil klokka 18 tirsdag søkt om dispensasjon fra streiken. Bare omkring 30 av søknadene er anbefalt av NHO og sendt videre til LOs dispensasjonskomité, får NTB opplyst.