Eksporten ser bort fra EU

Norske teknologibedrifter orienterer seg iøkende grad mot Amerika, Asia og Afrika på bekostning avEU.