Kverneland varsler nye kutt

Konsernsjef Atle Eide i Kverneland ASAvarsler at nedturen ikke er over for landbrukskonsernet: Nyejobbkutt og midlertidig stengte fabrikker står sann— synligvis fordøren.