Oljefondet foran budsjett

Oljeprisen i årets sju første måneder sluttet på 231 kroner i gjennomsnitt per fat, Det betyr at overskuddet i petroleumsfondet nå ligger an til å bli 169 milliarder kroner, en økning på 3 milliarder i løpet av juli.