• grafikk.jpg

112.000 norske gårdsbruk er lagt ned siden 1970

Over seks gårdsbruk er nedlagt hver eneste dag i Norge siden 1970. Men jordbruksarealet, og ikke minst matproduksjonen, er økt. Samtidig er over tre av fire bondeårsverk borte.