Yngre jernalder

I Rogaland, og Nord-Jæren spesielt, er det de siste årene gjortstore viktige funn fra yngre jernalder og gjennom hele vikingtiden.Her er omtale av noen av de funnene.