Storstilt forsking om fiskeri og oljå

Kva skade gjer seismisk undersøking i Nordsjøen på tobis, det viktigaste råstoffet til den fiskeindustrien i Rogaland?