Kritisk rapport om ankersystem ikke tatt tilfølge

Før «Bideford Dolphin» skulle tilVigdis-feltet, ble det utarbeidet to rapporter om ankersystemet.Den ene kritiserte systemet, og Saga støttet kritikken. Likevelfikk riggen godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet.