Stort overskudd for karmøyrederi

Karmøyrederiet Solstad Offshore ASA fikk i fjor et overskudd på 220 millioner kroner. Resultatet er 77 millioner kroner dårligere enn i 1998 da selskapet gjorde opp regnskapet med et overskudd på 297 millioner kroner. I en pressemelding uttrykker styret for Solstad Offshore ASA likevel tilfredshet med å ha oppnådd et så stort overskudd som 220 milklioner kroner i et år da markedet utviklet seg negativt. Bokført verdi av skip var ved utgangen av fjoråret rundt 1,61 milliarder kroner, mens den et år tidligere var drøyt 1,02 milliarder kroner. Pantegjelden og andre langsiktige forpliktelser knyttet til skipene økte fra 447 millioner kroner i forfjor til nesten 1,04 milliarder kroner i fjor.