Begrens risikoen med aksjeselskap

Fra 1. januar i år ble det 70.000 kroner billigere å stifte aksjeselskap. Men hva er det som er så gunstig med denne selskapsformen, og i hvilke tilfeller er det hensiktsmessig?