• De nye skattereglene vil gi utslag i hvor mye du som alderspensjonister får utbetalt. Scanpix

Nye skatteregler gir ulik pensjon

Dette er de nye skattereglene som gjelder for pensjon på årets selvangivelse.